KATEDRA BANKOWOŚCI CENTRALNEJ I POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Godło Polski
KATEDRA BANKOWOŚCI CENTRALNEJ I POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

WITAMY NA STRONIE KATEDRY BANKOWOŚCI CENTRALNEJ I POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Zapraszamy do zapoznania się aktualnymi informacjami dotyczącymi działań podejmowanych przez pracowników Katedry oraz stroną Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Podstawowe informacje dotyczące Katedry Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego funkcjonuje w strukturach Instytutu Finansów Wydziału Ekonomiczno-SocjologicznegoUniwersytetu Łódzkiego.

1 października 2006 r. Zarządzeniem Rektora 89/2006 powołano Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego

od 1 października 2012 r. Zarządzeniem Rektora 18/2012 pod nazwą Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego (ZBCPF).

Funkcję kierownika pełni dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. nadzw. UŁ.

W KBCiPF pracowały lub nadal pracują następujące osoby:

 1. Dr Maciej Dykto (do 2013 r.)
 2. Dr Joanna Stawska (od 2012 r.)
 3. Dr Maria Kurowska (od 2013 r.)
 4. Dr Radosław Witczak
 5. Dr Wojciech Zatoń (od 2010 r.)
 6. Mgr Marcin Ziankowski (od października 2014 r.)
 7. Dr Aneta Tylman
 8. Dr Magdalena Ślebocka
 9. Mgr Jacek Zawirski
 10. Dr Grzegorz Szafrański (od października 2017 r.)
 11. Mgr Kornel Kot (od lutego 2018 r.)
 12. Mgr Tomasz Florczak (od października 2018 r.)
 13. Mgr Marta Paduszyńska  (od listopada 2018 r.)
 14. Mgr Paulina Rataj (od października 2019 r.)
 15. Mgr Robert Matusiak (od października 2020 r.)

Przedmiot zainteresowań pracowników Katedry Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego koncentruje się wokół finansów, ale jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

W ujęciu przedmiotowym

 1. bankowość komercyjna i centralna,
 2. finanse publiczne, behawioralne, przedsiębiorstw,
 3. rynki pieniężne i kapitałowe.

W ujęciu podmiotowym

 1. kupujący i sprzedający (emitenci, inwestorzy, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki ochrony zdrowia, osoby fizyczne, zwłaszcza w wieku 60+),
 2. pośrednicy finansowi (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, SKOKi, firmy leasingowe i faktoringowe.
 3. doradcy finansowi, pośrednicy kredytowi, uczestnicy bancassurance.

Za najbardziej aktualną uważamy tematykę dotyczącą takich zagadnień jak:

 1. społeczna odpowiedzialność biznesu,
 2. prokonsumenckie przemiany na rynku finansowym, ochrona interesów konsumentów (BFG)
 3. społeczny i etyczny kontekst działalności bankowej (nadmierne oprocentowanie, nadmierne zadłużenie odpowiedzialne pożyczanie).

W ramach ujęcia makroekonomicznego interesuje nas zrównoważony rozwój i ewolucja mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę. Poruszamy zagadnienia dotyczące wpływu polityki banku centralnego na stabilność systemu finansowego, koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej (policy mix). Przedmiotem analiz jest także instrumentarium i jego skuteczność wykorzystywana w ramach polityki pieniężnej przez bank centralny.

W ramach ujęcia mikroekonomicznego: wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, konkurencyjność polskiej gospodarki, mechanizmy oddziaływania na klientów rynków finansowych (racjonalizacja dochodów budżetowych), ocena wyników funduszy inwestycyjnych (indeksowych i aktywnych), analizy preferencji, ryzyka i skłonności inwestorów (jak projektować adekwatne produkty finansowe) i znaczenie czynników behawioralnych w decyzjach finansowych, (jak dopasować produkty do potrzeb i preferencji inwestorów).

Pracownicy Katedry Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego współpracują w następujących kwestiach

Studentów zapraszamy do zapoznania się z terminami konsultacji pracowników Katedry oraz informacjami na temat specjalności i Studenckiej Kliniki Finansów

DECYZJE FINANSOWE W PIGUŁCE